Coronaprotocol Doarpshûs Yn ‘e Mande Tytsjerk 12 mei 2020

Voor het afbouwen van de coronamaatregelen is dit protocol voor Yn e Mande van toepassing. 

Hygiëne 

 • In iedere ruimte is desinfecterende handgel, papieren doekjes en oppervlaktesprays beschikbaar Stel mensen in staat om hun handen op ieder moment te kunnen desinfecteren. 
 • In de keuken en bar worden handschoenen gedragen. Overige persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig. 
 • Koffie/thee in kartonnen bekers en individueel verpakte suiker en melk
 • Schoonmaak: oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, trapleuningen, kranen, knopjes van het koffiezetapparaat, etc.) worden meerdere keren per dag schoongemaakt met water en zeep of desinfecterend middel. 

Looproutes 

 • Er zijn looproutes aan in het dorpshuis, waarbij de 1,5 meter wordt gerespecteerd. Deze looproutes zijn met pijlen/markeringen aangegeven, zodanig dat mensen elkaar niet tegen het lijf kunnen lopen. 
 • Een aparte in- en uitgang maakt het makkelijker om mensen van elkaar te scheiden. 
 • Er zijn gemarkeerde wachtplekken voor het toilet. 

Gebruik zalen en terras 

 • Gebruik zalen: groepen moeten vooraf een ruimte reserveren bij de beheerder. 
 • Schoonmaak: oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, trapleuningen, kranen, knopjes van het koffiezetapparaat, etc.) worden meerdere keren per dag schoongemaakt met water en zeep of desinfecterend middel. 
 • De tafels en stoelen in het dorpshuis en op het terras moeten minimaal 1,5 meter uit elkaar staan. 
 • In de zalen: Door minder tafels en stoelen neer te zetten of door duidelijk aan te geven dat bepaalde tafels en stoelen niet gebruikt mogen worden, kan voldoende afstand worden gecreëerd. 
 • Er mogen maximaal 4 verschillende personen aan één tafel zitten op 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden. Dit geldt ook voor de bar. 
 • Er mogen maximaal 30 personen gebruikmaken van het dorpshuis. Het dorpshuis mag vanaf 1 juni maximaal 30 personen tegelijk ontvangen mits de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Vrijwilligers/personeel moet altijd 1,5 meter afstand houden 
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos en met de pin. 
 • Weer zoveel mogelijk contant geld en maak gebruik van een pinautomaat en het liefst contactloos, zodat er zo weinig mogelijk besmettingsgevaar is. 
 • Hang jassen niet aan de kapstok, maar over de stoel die wordt gebruikt. Om drukte bij de kapstokken te vermijden wordt aan bezoekers gevraagd om hun jassen mee te nemen en over hun eigen stoel te leggen. 
 • Binnensporten, yoga en dans is tot 1 september niet toegestaan. Binnensport omvat ook sporten zoals biljarten en bridgen. Dus dit jaar geen zomerbridge. 

Gebruik boeken uit de Boekehoeke 

 • Boeken moeten na inname 72 uur in quarantaine, dit om te voorkomen dat langs die weg het virus kan worden verspreid. 
 • Bezoekers mogen geen boeken uit de schappen halen, behalve wanneer zij/hij het boek daadwerkelijk willen lenen. 

Repareercafé (start pas in oktober) 

 • Het repaircafé zal in de grote zaal van het dorpshuis gehouden worden , zodat er voldoende ruimte is om de afstand van anderhalve meter tussen de vrijwilligers te respecteren 
 • Iedere vrijwilliger heeft een eigen tafel en er zal op worden toegezien dat zij niet bij elkaar aanschuiven voor overleg 
 • Medewerkers dragen handschoenen die na iedere reparatie vervangen worden 
 • Ter reparatie ingebrachte goederen worden bij ontvangst met desinfecterende doekjes afgenomen en door de reparateur opgehaald 
 • Mensen die spullen ter reparatie aanbieden krijgen een stoel aangeboden op twee meter afstand van de tafel, 
 • Na reparatie wordt het ingebrachte apparaat/voorwerp weer met een desinfecterend doekje afgenomen en door de reparateur direct aan de eigenaar overhandigd. 
 • Koffie wordt in kartonnen bekers geschonken 
 • Het geldkistje, waar mensen een kleinigheid stoppen, wanneer een reparatie geslaagd is, zal pas een week later geopend worden 
 • Bezoekers kunnen de grote zaal via de hoofdingang binnen komen en verlaten via de uitgang van It Doarpsatelier. 

Muziek en Zang 

 • Speciale aandacht voor IV. Richtlijn samenzang/-spel waarin het advies van KNMO en Koornetwerk om (als zangers of blazers) voorlopig nog niet samen te musiceren. 

Communicatie 

 • Bezoekers en vrijwilligers worden door het bestuur tijdig ingelicht over de maatregelen die getroffen zijn in het dorpshuis. Dit via dorpskrant en sociale media en op het bord voor het dorpshuis. 
 • Er wordt door het bestuur een poster in het dorpshuis opgehangen, zodat de maatregelen duidelijk te zien zijn. 
 • Bij de ingang hangt een plattegrond met de looproutes op, zodat iedereen zich aan de looproutes kan houden. 
 • De beheerster communiceert de maatregelen bij elke zaalreservering en bij binnenkomst van gasten.

Verantwoordelijkheden 

Het dorpshuisbestuur is verantwoordelijk voor: 

 • Beleid t.a.v. coronamaatregelen Het bestuur maakt beleid, protocollen en verzorgt de communicatie hier over. Legt het dit protocol vooraf ook voor aan de gemeente als check en waarborging. Past dit waar nodig aan om het up-to-date te houden. Licht de inwoners in over de (wijzigingen van) maatregelen. Informeert gebruikers over de genomen maatregelen, brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters/folders, hygiëneregels, looproutes, etc. Het bestuur spreekt mensen aan op hun gedrag als daar aanleiding toe is. 

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor: 

 • Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het bestuur en het beheer is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen naleving maar zal wel mensen en verenigingen aanspreken als daar aanleiding toe is. 

Verenigingen/huurders zijn verantwoordelijk voor: 

 • Besturen van verenigingen en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun leden en spreken indien nodig de leden aan op hun gedrag.