VERENIGINGEN, stichtingen, SPORT EN CULTUUR

– Verenigingen, stichtingen, cultuur, e.d.

OCT (ONDERNEMERS CLUB TYTSJERK)Lytse Geast 22 9255 LK Tytsjerk
Telefoon: 06-53978078
E-mail
Website
STICHTING CULTURELE- EN
ACTIVITEITENCOMMISSIE TYTSJERK
0511-431897
E-mail
Website
VROUWEN VAN NU, AFD. TYTSJERK
R. Jager, 06-14144124
E-mail
Website
RECREATIE VERENIGING TYTSJERK (R.V.T.) —-
STICHTING FEESTCOMMISSIE TIETJERK—-Website
VOLKSTUINVERENIGING “OP TOUTENBURG” (VOT)—-Website
JEUGD- EN JONGVOLWASSENENWERK TYTSJERK—-Website

– Sport

Korfbalclub Tietjerkwebsite
Recreatie volleybalGemengd, dinsdags 20.45 – 22.15 uur in de sportzaal.
Contactadressen: – Lolkje Miedema, tel. (0511) 431815
– Lotsje Joustra, tel. (0511) 431383
Recreatie badmintonGemengd, donderdags 20.30 – 22.00 uur sportzaal.
Contact: – Henry Mahler, tel. 06-22744411
– Rob Wijnstra, tel. (0511) 477933
– Jacob de Vries, tel. (0511) 431469
Sportvereniging SuawoudeContact:  M. Mulder (secr.), tel. (0511) 432495
Voetbalvereniging RijperkerkContact:  O. Schriemer, tel. (0511) 432359website
Kaatsvereniging ‘De Wâldklappers’Contact:  tel. (0511) 431280
Kaart- en Biljartclub ‘Us Nocht’ Contact:  tel. (0511) 431648
Sportclub ‘Beweeg je fit voor 40+’In sportzaal Tytsjerk – zie info